Karta rowerowa

Każde dziecko oraz nastolatek, pomiędzy 10 a 18 rokiem życia, chcąc bezpiecznie i zgodnie z prawem poruszać się rowerem po drogach, powinno zdać egzamin na kartę rowerową. Poniżej 10-go roku życia dziecko może poruszać się rowerem po ulicy wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. W szkołach podstawowych prowadzone są w ramach edukacji komunikacyjnej zajęcia uczące dzieci zasad ruchu drogowego, rozpoznawania znaków oraz praktycznej jazdy na rowerze.
Po ukończeniu 18-tego roku życia każdy z nas “automatycznie” nabiera uprawnień do jazdy rowerem.
Karta rowerowa kto wydaje ? Bezpłatnie wystawia ją, za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów:
dyrektor szkoły podstawowej – uczniowi, który podszedł do egzaminu i pozytywnie go zdał
dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub osoba prowadząca ośrodek szkolenia kierowców posiadająca poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań.
Karta rowerowa kto wydaje ? Uczniowie szkół ponadpodstawowych przygotowuja się do egzaminu i zdają go najczęściej w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego. Wydanie takiego dokumentu jest bezpłatne. Dobrze także wiedzieć, iż karta rowerowa uprawnia jej właściciela do kierowania rikszą (od 17 lat) oraz pojazdem zaprzęgowym (od 15 lat).